Waanzinnige Sier CODA

maandag, 27 maart 2017
Waanzinnige Sier CODA

Van 26 maart tot 21 mei 2017 Waanzinnige Sier bij Coda Museum Apeldoorn

http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/verwacht/waanzinnige-sier/

2 ongebreideld klein

WAANZINNIGE SIER

Floor Max

Ongebreideld, halssieraad

Keramiek, ijzer

60 x 35 x 10 cm

Met zijn schilderijen lijkt Jeroen Bosch ons te vertellen dat, als de controle wegvalt, de mens is overgeleverd aan zijn lusten, waardoor hij ten prooi valt aan hebzucht, vraatzucht en sodomie. Ik zie, als ik naar zijn werk kijk, vooral een ongeremde creatieve geest en een fantasievolle wereld, ontsproten aan het levendige brein van de kunstenaar. Een kunstenaar die constant worstelde met de maatschappelijke dwang tot deugdzaamheid en de verleidingen van losbandigheid.
Met mijn werk ‘Ongebreideld’ verbeeld ik het conflict tussen orde en mogelijke chaos, de strijd tussen enerzijds de overzichtelijkheid van orde en structuur en anderzijds de uitingen van de vrije geest met kwetsbare, verrassende en onverwachte uitkomsten. Geef deze dans van speelsheid de ruimte, ook al leidt dat  soms tot verwarring….