Looking back with pleasure #1

dinsdag, 09 mei 2023
Looking back with pleasure #1

1993-2023 Dit jaar ben ik 30 jaar beeldend kunstenaar

HERBARIUM

Looking back with plaesure #1
 
HERBARIUM 

In 2008 maakten we met HSC een tentoonstelling in Teylers Museum. We lieten ons inspireren door de collectie van het museum. Ik bekeek onder toezicht én met witte handschoenen aan, het herbarium van F. Rainville. Prachtig!
Bloemen en planten die met veel zorg en liefde verzameld en bewaard zijn. Ik begon met het maken van mijn eigen zilveren herbarium. Een groeiende verzameling planten die nooit bestaan hebben maar toch, door mij, zijn gevonden. In Tyelers toonde ik de eerstelingen. Later in 2008 heb ik de hele verzameling in Galerie Ra geëxposeerd en daarna nog op vele andere plekken. Soms werden er een paar verkocht en dan maakte ik nieuwe.
Mijn herbarium is een van de werken van de afgelopen 30 jaar waar ik het meest blij mee ben omdat het onstaan is vanuit pure verwondering. Ik gebruikte  mijn eigen afvalzilver en experimenteerde er op los.

Op dit moment is er veel belangstelling voor herbaria, ook onder kunstenaars. Ik denk, en hoop, dat dit komt door de schrikbarend snelle afname van soorten en het groeiend bewustzijn van het belang van biodiversiteit. De overschilligheid ten aanzien van soorten staat in schril contrast met de liefde en zorgvuldigheid waarmee herbaria zijn en worden samengesteld.

Dus bestudeer een herbarium, ga voor een natuurlijke tuin, licht een tegel, laat paardenbloemen staan, schaf subsidies op fossiele brandstof af en verwonder je over de schoonheid van planten en bloemen, schimmels, insecten, vogels etc. Kortom laat je inspireren door de complexiteit van ecosystemen! 

www.haarlemssieraadcollectief.com

https://www.teylersmuseum.nl/nl

https://www.galerie-ra.nl/nl/

https://beeldenaambeeld.nl/

Nationale denktank 2022 biodiversiteit: https://www.youtube.com/watch?v=I-XzC2yrtOA

herbarium bj BA

Herbarium in de etalage bij Galerie Beeld en Ambeeld, september 2022

herb 

Herb, 2008, zilver