Theater Atelier Speciaal, publicatie Cultuurhuis Wherelant

donderdag, 31 maart 2016
Theater Atelier Speciaal, publicatie Cultuurhuis Wherelant

Een kunsteducatief project in het speciaal onderwijs: beschrijving van de methodiek "Samen werken samen leren"

http://www.wherelant.nl/onderwijs/speciaal-onderwijs

http://www.lkca.nl/speciaal-onderwijs/publicaties#

Foto: F.Max

TheaterAtelier Speciaal

Een kunsteducatief project in het speciaal onderwijs: beschrijving van de methodiek "Samen werken samen leren"

Digitale publicatie, auteur(s) J. Geels; L. Hakkenberg; F. Max; L. Meulenhoff; I. Schipper; A. Vet

Uitgave, Cultuurhuis Wherelant, jaar van uitgave2016, pagina's49 p.

De Martin Luther Kingschool (onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) en Cultuurhuis Wherelant hebben samengewerkt in het project TheaterAtelier Speciaal, met als doel kunsteducatie een plek te geven in de school voor speciaal onderwijs. Daarbij werd een verbinding gelegd met vrijetijdsbesteding, één van de kennisgebieden van de school.

Methodiek kunsteducatie
In drie jaar tijd is een methodiek ontwikkeld om kunsteducatie aan te laten sluiten bij de reguliere vakken van het onderwijs. Deze methodiek heet “Samen werken en samen leren”. In deze periode hebben leerlingen, leerkrachten en kunstdocenten geleerd van en met elkaar.

Praktijkgericht
De aanpak is praktijkgericht, dicht bij de leerling en dicht bij de speciale leermethodes van de school en de leerkrachten. Er is gekozen voor een langdurige samenwerking tussen het volledige schoolteam van de Martin Luther Kingschool en professionals van Cultuurhuis Wherelant in de kunstvakken theater, beeldende kunst en audiovisueel. De opbouw is duidelijk en gefaseerd in periodes: van kennismaking, onderzoek, experiment en uitvoering naar een gezamenlijk eindbeeld: “Van oud naar nieuw”.

Verbinding met Vrijetijdsbesteding
Het project doorloopt de schooljaren 2011-2013. Naast het doel om kunsteducatie een plek te geven binnen de school, wordt ook een verbinding gelegd met één van de drie kennisgebieden in het speciaal onderwijs: Vrijetijdsbesteding. De andere kennisgebieden zijn Wonen en Werken, en Goed Burgerschap. Deze publicatie geeft inzage in het proces en in de methodiek “Samen werken en samen leren” die gaandeweg is ontstaan.